Javna nabava

Postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave robe, radova ili usluga, pravna zaštita u vezi s tim postupcima i nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave uređeni su Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22).
Prilikom provođenja postupaka naručitelji su obvezni u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.
Naručitelji moraju primjenjivati odredbe ovoga Zakona na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično trošenje sredstava za javnu nabavu.

 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE - MUSEO DEL TERRITORIO PARENTINO, KAO JAVNI NARUČITELJ, NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja te s njima povezane osobe u sukobu interesa:

1. Domaća radinost Elena Uljančić, Filipini 10, Poreč

2. Contextura, obrt za intelektualne usluge, Bankovići 47, Svetvinčenat

 

REGISTAR UGOVORA 

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/20), Registar ugovora Zavičajnog muzeja Poreštine - Museo del territorio parentino, dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) putem poveznice: https://eojn.nn.hr/Spin/application/ipn/JavniReporti/RptRegistarUgovora.aspx.

 

____________________________________________________________________


Aktualno

Poziv za dostavu ponuda - Izvedbeno rješenje i grafička priprema stalnog postava

Memorijalne kuće Joakima Rakovca

Prilog 2. Opis projektnog zadatka

Prilog 3. Troškovnik

Vidi priloge pod Preuzmi dokument. 

 

Arhiva

Poziv za dostavu ponuda - Pomoćni radovi pri arheološkom sondiranju

Prilog 2. Troškovnik 

 

Poziv za dostavu ponuda: Uređenje Kuće dva sveca

Prilog 2: Troškovnik: Uređenje Kuće dva sveca

 

Poziv za dostavu ponuda: Radovi iskopa na arheološkom lokalitetu Marafor

Prilog 2: Troškovnik: Radovi iskopa na arheološkom lokalitetu Marafor

 

Poziv na dostavu ponuda: Nabava geodetske opreme -  totalna stanica

Prilog 2: Troškovnik - Nabava geodetske opreme - totalna stanica 

 

Poziv na dostavu ponuda: Idejno rješenje postava Memorijalne kuće Joakima Rakovca

Prilog 2. Troškovnik: Idejno rješenje postava Memorijalne kuće Joakima Rakovca 

 

Poziv na dostavu ponuda: Projektiranje - Memorijalna kuća Joakima Rakovca 

Prilog 2. Troškovnik: Projektiranje - Memorijalna kuća Joakima Rakovca 

 

Poziv na dostavu ponuda: Projektiranje - Romanička kuća

Prilog 2. Troškovnik: Projektiranje Romanička kuća 

 

Poziv na dostavu ponuda: Izrada statičkog elaborata Romanička kuća

Prilog 2. Troškovnik: Izrada statičkog elaborata Romanička kuća

 

Poziv na dostavu ponuda: Sanacija kapilarne vlage u zgradi Istarske sabornice

Prilog 2. Troškovnik: Sanacija kapilarne vlage u zgradi Istarske sabornice

 

Poziv na dostavu ponuda: Izrada muzejskih vitrina

Prilog 2. Troškovnik: Izrada muzejskih vitrina

 

Poziv za dostavu ponuda: Nabava uređaja i opreme za projekciju za potrebe stalnog postava u prizemlju

Projektni troškovnik 

Poziv na dostavu ponuda:  Radovi na izgradnji muzeja - građevinski radovi 

Projektni troškovnik

Preuzmi dokument
pdf Plan nabave za 2020. pdf Plan nabave za 2014. pdf Izmjene plana nabave za 2014. pdf Izjava o nepostojanju sukoba interesa pdf Plan nabave za 2015. pdf Plan nabave za 2016. pdf Plan nabave za 2016. - 1. izmjene pdf Poziv za dostavu ponuda - idejno rješenje pdf Poziv za dostavu ponuda - idejno rješenje - obrasci pdf Plan nabave za 2017. pdf 1. Izmjene Plana nabave za 2017. pdf 2. Izmjene Plana nabave za 2017. pdf Plan nabave za 2018. pdf Plan nabave za 2019. pdf Poziv za dostavu ponuda - međukatna konstrukcija pdf Prilog 2 - Troškovnik docx Poziv za dostavu ponuda međukatna konstrukcija trećeg kata - potkrovlja xlsx Prilog II troškovnik docx I. izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu Plan nabave za 2021. godinu docx Poziv za dostavu ponuda 2021 pdf Prilog 2 Troškovnik 2021 docx Plan nabave za 2021. docx Poziv za dostavu ponuda Radovi na izgradnji muzeja pdf Projektni troškovnik pdf Poziv za dostavu ponuda Uređaji i oprema za projekciju pdf Projektni troškovnik Uređaji i oprema za projekciju pdf Poziv za dostavu ponuda: Nabava geodetske opreme - totalna stanica pdf Troškovnik Nabava geodetske opreme- totalna stanica pdf Poziv: Idejno rješenje postava MK Joakim Rakovac pdf Troškovnik: Idejno rješenje postava MK J. Rakovac pdf Poziv: projektiranje MK J. Rakovca pdf Troškovnik: Projektiranje MK J. Rakovca pdf Poziv: Projektiranje Romanička kuća pdf Troškovnik: Projektiranje Romanička kuća pdf Poziv: Statički elaborat Romanička kuća pdf Troškovnik: Statički elaborat Romanička kuća pdf Poziv: Sanacija kapilarne vlage u zgradi Istarske sabornice pdf Troškovnik: Sanacija kapilarne vlage u zgradi Istarske sabornice pdf Poziv: Izrada muzejskih vitrina pdf Troškovnik: Izrada muzejkih vitrina pdf Poziv: Radovi na iskopu - Marafor pdf Troškovnik: Radovi na iskopu - Marafor pdf Poziv: Uređenje kuće dva sveca xlsx Troškovnik: Uređenje kuće dva sveca.xlsx pdf Troškovnik: Uređenje kuće dva sveca.pdf docx Poziv za dostavu ponuda: Pomoćni radovi pri arheološkom sondiranju Troškovnik: Pomoćni radovi pri arheološkom sondiranju pdf Poziv za dostavu ponuda: Pomoćni radovi pri arheološkom sondiranju pdf Troškovnik: Pomoćni radovi pri arheološkom sondiranju docx Poziv za dostavu ponuda - Izvedbeno rješenje i grafička priprema stalnog postava Memorijalne kuće Joakima Rakovca doc JN 9 2024 Prilog 2. Opis projektnog zadatka xlsx JN 9 2024 Prilog 3. Troškovnik pdf JN 9 2024 Poziv za dostavu ponuda - Izvedbeno rješenje i grafička priprema stalnog postava Memorijalne kuće Joakima Rakovca pdf JN 9 2024 Prilog 2. Opis projektnog zadatka