Projekti

Muzej organizira znanstvene skupove međunarodnog karaktera te sudjeluje u brojnim međunarodnim i domaćim projektima.

Istraživanja i skupovi okupljaju znanstvenike i istraživače koji razmjenom ideja i iskustava doprinose novim saznanjima o povijesti jadranskog prostora i otvaraju put novim idejama.

 ____

Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino

Poreč-Parenzo

23 – 25/5/2019

 

9. Istarski povijesni biennale | 9 Biennale storica istriana | 9th Istrian History Biennale

Međunarodni znanstveni skup | Convegno scentifico internazionale | International scientific conference

 

 Emotio, affectus, sensus…: 

o osjećajima u povijesti na jadranskom prostorusui sentimenti nella storia nell'area adriatica |

 Emotions in the History of Adriatic

___