O muzeju

Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino nasljednik je dvaju ranijih muzeja: Pokrajinskog arheološkog muzeja Istre, osnovanog 1884., i Gradskog muzeja za umjetnost i povijest, osnovanog 1926. godine.

Njihov muzejski fundus uključen je u današnji muzej koji se od 1952. nalazi u baroknoj palači obitelji Sinčić. Muzej skrbi o više građevina i lokaliteta kulturno-povijesnog značaja u gradu Poreču i na širem području Poreštine.

Primarna zadaća Muzeja jest skupljanje, čuvanje te istraživanje civilizacijskih i kulturnih dobara Poreča i Poreštine, njihova stručna i znanstvena obrada te prezentacija javnosti na temelju stručnih, znanstvenih i drugih obavjesnih sredstava.

POSLANJE

Naše je poslanje poticati ljubav i interes za naš grad i njegovu okolicu, te motivirati na učenje, istraživanje i dublje razumijevanje baštine i kulture koju su baštinili njegovi stanovnici, kako oni koji ovdje i danas žive, tako i oni raseljeni. 

Svoje poslanje u ovom trenutku ostvarujemo kroz rad na projektu novog stalnog postava u proces izrade kojega smo uključili veliki broj Porečana iz zemlje i izvan, zatim kroz stručno vođenje povijesnog festivala Giostra, potom kroz kontinuirano jačanje naše ekspertize i stručnosti te kroz strukovno umrežavanje na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini.

 

NAČELA

IZVRSNOST – u svemu što radimo, a posebno u kreiranju i osmišljavanju svojih programa i interpretiranju ovdašnje baštine i njezinih baštinika;
UČENJE – naš rad se u prvom redu temelji na stjecanju i prenošenju znanja;
PARTNERSTVA I UMREŽAVANJA – potičemo aktivna partnerstva i umrežavanja na nacionalnoj i europskoj razini kao temeljima razvoja naše kreativnosti, produbljivanja znanja i širenja stručnih i životnih horizonata;
DUH MJESTA - svojim djelovanjem i u sinergiji s građanima, sudjelujemo u prepoznavanju i prezentiranju specifičnog duha mjesta našega grada i okolice.

 

VIZIJA

Naša je vizija stvoriti inovativno i suvremeno muzejsko, baštinsko i edukacijsko sjedište grada i svih njegovih građana i posjetitelja, koje je duboko privrženo zajednici u kojoj djeluje, te koje svojim kreativnim interpretacijskim i prezentacijskim umijećima aktivno djeluje na zaštiti i očuvanju baštine i povijesti grada i okolice za generacije koje dolaze. Djelujemo na principima održivosti, jednakosti i kreativnosti.

Želimo biti prepoznati kroz svoje suvremene muzeološke, kulturne, socijalne i gospodarske doprinose razvoju našega grada i županije te biti aktivni čimbenik uspostavljanja kontinuiteta kulturnih i civilizacijskih vrijednosti grada i svih njegovih stanovnika u zemlji i izvan nje.