Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Zavičajnog muzeja Poreštine – Museo del territorio parentino

 

Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Zavičajnog muzeja Poreštine – Museo del territorio parentino, a koje se nalazi na adresi https://www.muzejporec.hr/

 

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija https://www.muzejporec.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske zbog manjih neusklađenosti koje će biti otklonjene nadogradnjama sustava.

 

Nepristupačan sadržaj

Mrežna lokacija https://www.muzejporec.hr/ dijelom je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

-          Dio kontrasta na stranici nisu u skladu sa WCAG - AA razinom omjera

-          Većina slika, gumbova i linkova nemaju ALT opise koji su bitni za čitače za slijepe

-          Na stranici nedostaje H1 element koji je bitan za čitače za slijepe (i za SEO)

-          Na stranici nedostaju ARIA landmarci koji pomažu čitačima za slijepe

-          Nedostaje mogućnost uključivanja čitljivog fonta za osobe s disleksijom.

 

Podizanje razine pristupačnosti

Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio poduzima aktivnosti kojima će nastojati postići usklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 22. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti pomoću online alata axe DevTools.

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020. godine. Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Zavičajnom muzeju Poreštine – Museo del territorio parentino možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije https://www.muzejporec.hr korisnici mogu uputiti:

Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio dužan je na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj +385 1 4609 041, poštom (Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska) ili elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr .