Zgrade/ Prostori

Pogledajte naše lokacije na karti Poreča

Muzej skrbi o više građevina i prostora kulturno-povijesnog značaja u gradu Poreču i na širem području Poreštine. Uglavnom je riječ je o graditeljskoj baštini koja datira od antike do novog vijeka, a većina je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao zaštićeno ili preventivno zaštićeno kulturno dobro.

Fotogalerija
Okrugla kula Peterokutna kula Kuća dva sveca
romanička kuća muzej 2023 park skulptura dusana dzamonje
veliki hram