Poreč

Povijest Poreča povijest je stalnih promjena, povijest kretanja i previranja, nestalnosti naroda, uspona i padova, u kojoj se kao konstanta javlja povijest novih početaka.

Grad Poreč i danas otkriva tragove života mnogih civilizacija i kultura koje su izgradile njegov povijesni i urbani identitet kroz više tisuća godina. Njegovu povijest obilježile su rimska, mletačka, austrijska, talijanska i jugoslavenska, ali i niz drugih uprava koje zbog kratkotrajnosti i nestalnosti nisu ostavile većega utjecaja na život grada.

Prvi tragovi o utvrđenom naselju na porečkom polutoku datiraju iz brončanog doba. Poreč je status grada dobio u doba rimske uprave, a zadržao ga je do danas, bez obzira na sve prekide koji su se u njegovoj višetisućljetnoj povijesti dogodili. Nakon propasti Rimskog Carstva i niza brzih i kratkotrajnih izmjena vlasti na istarskom poluotoku, Poreč je u 8. stoljeću postao dijelom Franačke države. Rani srednji vijek ostao je još uvijek obavijen velom tajni. Pola stoljeća mletačke vlasti u Poreču izuzetno je bogato i značajno razdoblje u povijesti Poreča, obilježeno oprečnim razdobljima prosperiteta i dekadencije. Prijelaz 18./19. stoljeća doba je previranja i borbe za vlast na istarskom području, dok se konačno nije konsolidirala austrijska uprava koja će potrajati do 1918. godine. Nakon nje uslijedilo je gotovo tri desetljeća dugo doba talijanske vlasti, koje se iako kratkrotrajno, svekoliko odrazilo na život grada. Novo, jugoslavensko razdoblje, počelo je nakon Drugog svjetskog rata, a obilježeno je prije svega promjenom etničke strukture stanovništva te razvojem turizma, kao nove dominantne gospodarske djelatnosti.