Povijest

Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino nasljednik je dvaju ranijih muzeja: Pokrajinskog arheološkog muzeja Istre, osnovanog 1884., i Gradskog muzeja za umjetnost i povijest, osnovanog 1926. Njihov muzejski fundus uključen je u današnji muzej koji se od 1952. nalazi u baroknoj palači Sinčić.

Pokrajinski arheološki muzej Istre (Museo archeologico provinciale dell'Istria), prva muzejska institucija na području Istre, osnovan je u Poreču 1884. godine. Njegov muzejski fundus prikupljen je donacijama i arheološkim istraživanjima lokaliteta na širem porečkom i istarskom području.

Glavnina arheološkog fundusa premještena je dvadesetih godina 20. stoljeća iz Poreča u Pulu, u današnji Arheološki muzej Istre, a ostatak građe uklopio se u 1926. godine osnovani Gradski muzej za umjetnost i povijest (Civico museo d'arte e storia). Arheološka je zbirka i dalje zauzimala značajno mjesto u Muzeju, ali se sve veći interes počeo usmjeravati na upotpunjavanje fundusa predmetima povijesno-umjetničkog značaja.

Nakon Drugog svjetskog rata muzej je ponovno otvoren 1952. godine pod imenom Kotarski muzej Poreč, a kasnije je preimenovan u Zavičajni muzej Poreštine. Svoju djelatnost otada vezuje na područje Poreča i Poreštine, stvarajući i proširujući svoje zbirke arheološkim, kulturno-povijesnim, povijesnim, etnografskim i umjetničkim muzejskim predmetima.