Istarski povijesni biennale

ISTARSKI POVIJESNI BIENNALE

 

11. Istarski povijesni biennale | 11 Biennale storica istriana | 11th Istrian History Biennale

Međunarodni znanstveni skup | Convegno scentifico internazionale | International scientific conference


Villae, rustici, agricolae…:

o selu i seljaštvu u povijesti na jadranskom prostoru | villaggi e contadini nella storia dell’area adriatica | The Village and the Peasantry in the History of the Adriatic

Poreč – Parenzo

 Istarska sabornica – Sala della Dieta Istriana 

25 – 27/5/2023

 

___ 

Međunarodni znanstveni skup „Istarski povijesni biennale“ održava se u Poreču od 2003. godine u organizaciji Zavičajnog muzeja Poreštine, Sveučilišta Jurja Dobrile – Odjela za humanističke znanosti i Državnog arhiva u Pazinu. Bavi se rijetkim ili slabo zastupljenim temama svakodnevne povijesti u domaćoj i stranoj historiografiji. 

Znanstveni odbor skupa čine: dr. sc. Miroslav Bertoša, dr. sc. Neven Budak, dr. sc. Lia De Luca, dr. sc. Danijela Doblanović Šuran, mr. sc. Jakov Jelinčić, dr. sc. Dean Krmac, dr. sc. Ivan Matejčić, dr. sc. Robert Matijašić,  dr. sc. Darja Mihelič, dr. sc. Marija Mogorović Crljenko, Mirela Mrak, prof. Elena Poropat Pustijanac, dr. sc. Claudio Povolo, prof. Tajana Ujčić, dr. sc. Elena Uljančić.

Na dosad održanim skupovima obrađene su slijedeće teme: 

Izlaganja sa skupova donose se u Zbornicima Istarskog povijesnog biennala.


Preuzmi dokument