Povijesni odjel

Povijesni odjel Muzeja utemeljen je 1999. godine. Postojeća povijesna muzejska građa do tog je razdoblja bila dio Zbirke NOB-a te Povijesne zbirke s tek nekoliko desetaka predmeta.

Građa povijesnog sadržaja i značenja koja se dotad neobrađena čuvala u Muzeju, podijeljena je po zbirkama, a postojeća NOB zbirka uspješno je uklopljena u novi odjel. Uz predmete naslijeđene iz ranijih faza djelovanja Muzeja, fundus se Povijesnog odjela stalno povećava otkupima i donacijama.

Bogatstvo i raznolikost fundusa Povijesnog odjela očituje se u brojnosti, složenosti i veličini zbirki, a po sadržaju, podrijetlu i značenju, građa se najvećim dijelom odnosi na povijest grada Poreča i Poreštine od srednjeg vijeka do najnovijeg doba. 

Heraldička zbirka

Heraldička zbirka

Zbirka zastava

Zbirka zastava

Zbirka pečatnjaka

Zbirka pečatnjaka

Zbirka medalja

Zbirka medalja

Zbirka starih grafika

Zbirka starih grafika

Zbirka fotografija

Zbirka fotografija

Zbirka hladnog i vatrenog oružja

Zbirka hladnog i vatrenog oružja

Zbirka dokumenata, karata, rukopisa i raznih tiskovina

Zbirka dokumenata, karata, rukopisa i raznih tiskovina

Zbirka ostavštine R. M. Cossàra

Zbirka ostavštine R. M. Cossàra

Zbirka turizma Poreštine

Zbirka turizma Poreštine

Filatelističko-poštanska zbirka

Filatelističko-poštanska zbirka

Zbirka starih razglednica

Zbirka starih razglednica