Filatelističko-poštanska zbirka

Voditelj zbirke:Elena Poropat Pustijanac

Zbirka sadrži poštanske marke i ostale poštansko-filatelističke vrijednosti među kojima su naročito zanimljiva i vrijedna predfilatelistička pisma do sredine 19. stoljeća, ali i pisma i dopisnice iz kasnijeg filatelističkog razdoblja. Riječ je o vrijednoj zbirci koja sadrži predmete poštanske povijesti iz 19. i 20. stoljeća. Predmeti iz ove zbirke omogućuju da se odrede poštanski smjerovi, tarife, žigovi, korištenje poštanskih maraka te ostali aspekti poštanske službe u Poreču i naseljima Poreštine. Najveći broj pisama upućen je pripadnicima značajnih porečkih obitelji (Vergottini, Sincich, Polesini) te crkvenim i političkim vlastima ili je odaslan s njihove strane. Osim filatelističko-poštanske vrijednosti sadržaj starih pisama omogućuje rekonstrukciju svakodnevnog života prošlih stoljeća, otkriva način komuniciranja, jezične karakteristike razdoblja i duh vremena, zbog čega predstavlja važan izvor istraživačima raznih područja. Zbirka dokumenata, karata, rukopisa i raznih tiskovina