Galerijski odjel

Galerijski odjel sastoji se od više zbirki moderne umjetnosti nastalih većim dijelom kao rezultat umjetničkih zbivanja u Poreču tijekom druge polovice 20. stoljeća. Sadrži više od 800 umjetničkih djela izvedenih u različitim tehnikama, većim dijelom poklonjenih ili otkupljnih od strane umjetnika koji su djelovali ili izlagali u Poreču.

Najviše je umjetnina prikupljeno prilikom izložbi porečkog Annala, najstarije hrvatske skupne likovne izložbe suvremene umjetnosti koja se neprekidno održava od 1961. godine.

Manifestacija Annale pokrenuta je 1961. godine na inicijativu Ante Šonje, tadašnjeg ravnatelja Muzeja, uz podršku akademskog slikara Nenada Krivića i akademskog kipara Quintina Basanića kao likovnih savjetnika, te Turističkog društva Poreč, u svrhu oživljavanja turističke ponude. Annale je postepeno prerastao u manifestaciju na kojoj su sudjelovala mnoga reprezentativna imena suvremene umjetnosti, a angažirani su bili i likovni kritičari iz cijele Hrvatske. Već 1964. godine, sudjelovanjem prvog talijanskog slikara (Mario Gorini), Annale prelazi lokalne razmjere i postaje međunarodni događaj. Ideja je bila da svake godine, uz domaće umjetnike, sudjeluju i umjetnici iz po jedne strane zemlje.

Godine 1970. kao zemlja članica na Annalu sudjelovala Francuska, a izlagači su bili umjetnici svjetskog formata (Pablo Picasso, Paul Signac, Morice Utrillo, Joan Mirò…). Muzej je obavljao funkciju organizatora Annala sve do 1978. godine kada je organizaciju preuzelo Narodno sveučilište Poreč (danas Pučko otvoreno učilište Poreč). Porečki Annale danas se održava u galerijskom prostoru Istarske sabornice.

Zbirka crteža

Zbirka crteža

Zbirka grafika

Zbirka grafika

Zbirka keramike

Zbirka keramike

Zbirka skulptura

Zbirka skulptura

Zbirka umjetničke fotografije

Zbirka umjetničke fotografije

Zbirka plakata i tiskovina

Zbirka plakata i tiskovina

Zbirka slika

Zbirka slika

Zbirka tekstila i tapiserija

Zbirka tekstila i tapiserija