Zbirka keramike

Voditelj zbirke:Vltava Muk

U Zbirci keramike čuvaju se umjetnički radovi u keramici i terakoti nastali u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata do danas. Zbirka sadrži 159 predmeta, radova suvremenih umjetnika (Emil Benčić, Melanija Krajina, Dora Pezić-Mijatović, Ljerka Njerš, Vlasta Baranjaj, Milenija Mulanović-Ševček, Stela Skopal, Mira Petričić, Vera Gendić, Milan Kičin, Milan Berbuč, Zlata Radej i dr.). Predmeti su najvećim dijelom prikupljeni prilikom izložbi moderne keramike u Poreču koje su se održavale tijekom 50-ih i 60-ih godina 20. stoljeća u razdoblju turističke sezone.