Zbirka starih razglednica

Voditelj zbirke:Elena Poropat Pustijanac

Zbirka starih razglednica je jedna od opsegom najvećih zbirki porečkog Muzeja. Sadrži preko 1600 razglednica nastalih u rasponu od kraja 19. stoljeća do kraja 20. stoljeća, a najstarija sačuvana razglednica u zbirci potječe iz 1897. godine. Riječ je o izuzetno vrijednoj zbirci starih razglednica grada Poreča, ali i brojnih drugih mjesta na Poreštini. Motivi s razglednica mogu se svrstati u nekoliko tematskih cjelina, među kojima prevladavaju prikazi iz svakodnevnog života, razglednice s prikazima panorama mjesta, prikazima ulica i trgova, spomenika, građevina, arhitekture, te razglednice s motivima iz prirode, umjetnosti, tehnike i sl. Sačuvane razglednice pružaju nam vrlo zanimljiv i vrijedan materijal za proučavanje povijesnih, ekonomskih i socijalnih prilika, fotografije, tiskarskih tehnika, poštanskih usluga, etnografije, jezika i drugih osobitosti vezanih uz određenu vremensku i društvenu situaciju pojedinog mjesta. One nam uostalom svjedoče o mijenama vizualnih identiteta mjesta, prikazujući ih u svim njihovim povijesnim aspektima (gospodarskom, kulturnom, umjetničkom, graditeljskom, komunalnom, političkom, itd).