Zbirka hladnog i vatrenog oružja

Voditelj zbirke:Elena Uljančić

Zbirka sadrži oružje i vojnu opremu od 16. do 20. stoljeća. Sastoji se od oružja na motki (buzdovana, helebardi, koplja), te ostalog raznovrsnog hladnog oružja: jatagana, bodeža, mačeva, sablji i dr. Od vatrenog oružja sadrži brojne vrste pušaka, pištolja i revolvera. Zbirka sadrži i vojnu opremu (prsobran, posuda za barut, šljemovi,…). Zbirka daje povijesni prikaz razvoja hladnog i vatrenog oružja i opreme od 16. do 20. stoljeća, te ukazuje na različitost porijekla i uporabe. Izuzetnu vrijednost imaju predmeti iz razdoblja narodnooslobodilačke borbe jer su čete, bataljuni i brigade s Poreštine sa svojim odigrale značajnu ulogu u oslobađanju Istre.