Heraldička zbirka

Voditelj zbirke:Elena Uljančić

U Heraldičkoj zbirci nalaze se plemićki grbovi porečkih obitelji i obitelji porečkih podestata, nastali u razdoblju od 14. do 18. stoljeća. Primarna i osnovna funkcija svakoga grba bila je da adekvatno i trajno identificira pojedince, obitelji ili društvene grupe, institucije i ustanove. Sačuvana heraldička građa relevantni je povijesni izvor, značajan dio porečke kulturne baštine i dokaz socijalnog i političkog identiteta grada u promatranom razdoblju.