Zbirka turizma Poreštine

Voditelj zbirke:Elena Poropat Pustijanac

Voditelj zbirke: Elena Poropat Pustijanac

Zbirka sadrži predmete vezane uz turizam Poreča i Poreštine (turističke tiskovine, odjeću, opremu, namještaj, suvenire i sl.) od kraja 19. stoljeća do naših dana.