Istarska sabornica

ADRESA

POVRŠINA

TEHNIČKA OPREMA

OPREMA PROSTORA