Zbirka sakralnih predmeta

Voditelj zbirke:Vltava Muk

Zbirka sakralnih predmeta sadrži dijelove crkvenog namještaja iz porečkih crkava (Eufrazijeva bazilika, Gospa od Brijega, Crkva Blažene Djevice Marije) i crkve u Momjanu, kao i ostale predmete sakralne tematike vezane uz crkvu i povijest crkve u Poreču (krunice, raspela i sl.).