Etnografska zbirka – lončarstvo

Voditelj zbirke:Vltava Muk

Zbirka se sastoji od raznovrsnih keramičkih predmeta. Jedan dio predmeta izrađen je u Istri, a karakterizira ih gruba tehnika koja se nije bitnije promijenila još od prapovijesnog doba, korištenje ručnog lončarskog kola, dodavanje kvarcnog pijeska u glinu i odsustvo glazure. Glazirani predmeti nastali su izvan istarskog područja, posebno su česte „kranjice“, posude koje su se proizvodile na području Slovenije, i tipične „bukalete“ koje su se uvozile iz sjeverne Italije. Osim toga, zbirka sadrži i primjerke finijeg oslikanog keramičkog posuđa i porculana proizvedenog u europskim centrima. Predmeti su većim dijelom korišteni u kućanstvu, za pripremu i pohranjivanje hrane, transport i čuvanje tekućine, te pri osobnoj higijeni. Predmeti su većim dijelom proizvedeni i korišteni od 19. st. do sredine 20. st., no manji broj predmeta potječe i iz ranijih razdoblja (17. – 18. st.).
Predmeti zbirke predstavljaju vrijedan izvor za proučavanje etnografskog naslijeđa Poreča, za istraživanje nekadašnje svakodnevice Poreštine i Istre, opreme ruralnih domaćinstava, kao i istarskog lončarstva.