Etnografska zbirka – koža i kost

Voditelj zbirke:Vltava Muk

Zbirka sadrži manji broj predmeta nastalih obradom kože (vrećice za duhan, mihovi s mišnicama, koža za preslicu, opanci, novčanik) ili kosti (burmutice, češalj, rog za barut). Predmeti datiraju većinom od kraja 19. i iz prve polovice 20. stoljeća.

Zbirka sadržava rijetke etnografske predmete koji dokumentiraju nekadašnji svakodnevni život ruralne Poreštine i Istre, te mogu biti izvor za izučavanja nekih obrta i oblika rukotvorstva.