Zbirka novovjekovne arheologije

Voditelj zbirke:Davor Munda

Voditelj zbirke: Davor Munda

U Zbirci novovjekovne arheologije čuva se arheološka građa datirana od 16. do 19. stoljeća, koja svjedoči o životu grada Poreča i njegove okolice tijekom novovjekovnog razdoblja. Među predmetima najbrojniji su oni od glazirane i gravirane keramike, odnosno ulomci raznih posuda koje su se koristile u kućanstvu i svakodnevnom životu, a koje svjedoče o intenzivnim trgovačkim kontaktima koje je grad Poreč imao tijekom tog razdoblja. Unutar zbirke nalaze se i brojne keramičke lulice različitih tipova, koje su najčešće koristili ribari, te nekoliko ulomaka arhitekture (baze, kapiteli, konzole, razni dekorativni elementi).   
Najveći broj predmeta ove zbirke rezultat je arheoloških i hidroarheoloških istraživanja nakon Drugog svjetskog rata. Među njima, najbrojniji su nalazi pronađeni u arheološkim iskopavanjima i istraživanjima unutar starogradske jezgre Poreča i u njegovoj užoj okolici.