Zbirka Lorun

Voditelj zbirke:Davor Munda

Zbirka sadrži predmete pronađene tijekom sustavnih istraživanja Loruna, koje se provode od 1994. godine. Riječ je o jednom od najvrjednijih arheoloških lokaliteta na Poreštini, gdje je u razdoblju od 1. do 5. stoljeća bilo najveće postrojenje za manufakturnu proizvodnju keramike na području Istre, pa i šire. Među predmetima prevladavaju keramički predmeti (dijelovi amfora, posude raznih namjena i oblika), a manjim dijelom kameni, metalni, stakleni, koštani i drugi predmeti svakodnevne i osobne uporabe.