Prapovijesna zbirka

Voditelj zbirke:Davor Munda

Prapovijesna zbirka čuva bogatu građu iz brončanog i željeznog doba, sakupljanu na gradinama Poreštine (Picugi, Mordele, Mali Sv. Anđeo, Limska gradina, Sv. Martin kod Tara) i ostatka Istre. Ona svjedoči o bogatoj materijalnoj i duhovnoj kulturi prapovijesnih naroda koji su živjeli na ovom području od početka II. tisućljeća pa sve do dolaska Rimljana. U zbirci prevladavaju keramički i metalni predmeti, a manjim dijelom zbirka sadrži predmete od kosti i stakla.