Kasnoantička zbirka

Voditelj zbirke:Davor Munda

Kasnoantička zbirka sastoji se od ulomaka keramike i stakla, ostataka kamenih spomenika te ulomaka starokršćanskih sarkofaga iz 4. - 6. st. Predmeti potječu iz sakralnih objekata u gradu Poreču (Eufrazijeva bazilika) i Vrsaru (crkva sv. Marije), a dijelom su slučajni nalazi (Poreč, Vrsar, Sv. Lovreč Pazenatički).