Antička zbirka

Voditelj zbirke:Davor Munda

U Antičkoj zbirci čuva se arheološka građa datirana od 1. do 3. st., koja svjedoči o životu rimskoga Parentiuma (Colonia Iulia Parentium) i njegova agera. Među predmetima se izdvaja reprezentativna kolekcija kamenih spomenika (nadgrobni spomenici, stele, are…). Zanimljivi su i upotrebni predmeti od keramike, kamena, stakla, željeza i bronce, razne posude, oprema i alati koji su se koristili u kućanstvu i svakodnevnom životu.
Najveći broj predmeta ove zbirke rezultat je arheoloških i hidroarheoloških istraživanja nakon Drugog svjetskog rata. Među njima, najbrojniji su nalazi pronađeni u arheološkim iskopavanjima i istraživanjima starogradske jezgre Poreča i nekoliko rimskih vila te hidroarheološki nalazi iz porečko-vrsarskog akvatorija.