Buongiorno Ceramica, Matres Week EARTH Croatia 2021

Buongiorno Ceramica, Matres Week EARTH Croatia 2021
Matres Week Earth Parenzo

Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio Parentino ove se godine priključuje inicijativi Buongiorno Ceramica i Matres week.

Projekt Buongiorno Ceramica pokrenut je od AiCC – Talijanskog udruženja gradova keramike iz Faence s ciljem promocije i unapređenja keramičarske umjetnosti i zanata, proširen po Europskim Gradovima Keramike AEuCC, a kasnije i uz Matres Week  - Međunarodne organizacije umjetnica keramičarki Pandora International, sa sjedištem u Italiji.

Zavičajni muzej Poreštine organizira virtualnu međunarodnu izložbu pod nazivom Stone Talk, osmišljen od umjetnice Sandre Ban, koja također priređuje i jednu u nizu međunarodnih instalacija na otvorenom, Earth Evolution, u svojoj rezidenciji u Gorskom kotaru. Instalacija je posvećena planeti Zemlji i prenosi poruku  - poziv na međusobno poštovanje i neosuđivanje.

Popis umjetnika i radova:

 1. Arnalda Bulva, Hrvatska: Arcipelago
 2. Barbara Lovreković, Hrvatska: Crno sunce
 3. Boris Roce, Hrvatska: STIJENE 1
 4. Bruno Paladin, Hrvatska: Day After
 5. Danute Baublyte Garlaviciene, Lithuania: Sprouting stone
 6. Djurdja Medek, Hrvatska: Stigma
 7. Đorđe Matić, Hrvatska: Gea
 8. Elena Uljančić, Hrvatska: Zemlja
 9. Erzsébet Mezei, Srbija: Riba
 10. Gaetano Benčić, Hrvatska: Kompozicija XII
 11. Grozdana Korpar, Hrvatska: Jesen
 12. Ivana Petan, Slovenia: Trenutak
 13. Ivana Žagar, Hrvatska: Game Over
 14. Jagoda Grgurić, Hrvatska: Ozon
 15. Klara Dolić, Hrvatska: Tuna
 16. Lora Tvrtković, Hrvatska: Bellum omnia contra omnes
 17. Marika Mihaljfi, Srbija: Beskonačnost
 18. Nataša Bojanić, Srbija: Mama je sušila sjemenke na suncu
 19. Petra Braičin, Hrvatska: The Ghost
 20. Silvia Chiuso, Italia: Impercetibile messaggio subliminale
 21. Sonja Lovreković, Hrvatska: Rast
 22. Stefania Saturnino, Italia: Mangiamo la foglia?
 23. Suzana Kljuš, Hrvatska: Dobro?!
 24. Tea Pilepić, Hrvatska: Terra Mare
 25. Varvara Karnaukh, Ukraine/Bulgaria: Be vulnerable too
 26. Vltava Muk, Hrvatska: Put
 27. Hanibal Salvaro, Hrvatska: Liana
 28. Sandra Ban, Hrvatska: Humility

Izložbu možete pogledati na poveznici: https://www.muzejporec.hr/hr/izlozbe/aktualne-izlozbe