Djelatnici

Ravnateljica


dr. sc. Elena Uljančić-Vekić

ravnateljica, voditeljica zbirki Povijesnog odjela dr. sc. Elena Uljančić-Vekić

Rođena je 1971. godine u Puli. Maturirala je u srednjoškolskom centru “Otokar Keršovani” u Pazinu te stekla zvanje suradnika u kulturno-znanstvenim ustanovama. Diplomirala je povijest 1996. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Trstu.
Zaposlena je u Muzeju od 1997. godine. Dužnost voditeljice Muzeja obnašala je od 2002. do 2007. godine, a 2008. imenovana je ravnateljicom Muzeja. Poslijediplomski studij povijesti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1999., a doktorski studij 2006. godine. Doktorsku disertaciju na temu “Kultura odijevanja porečkih plemića u kontekstu svakodnevne povijesti (1650. - 1720.)“ obranila je 2012. godine. Tijekom godina rada u Muzeju vodila je razne inicijative prikupljanja, zaštite i promicanja kulturno-povijesne baštine s područja Poreštine. Sudjelovala je na više nacionalnih i međunarodnih skupova, autorica je i suautorica više izložbi, znanstvenih i stručnih radova te znanstvenih knjiga. Najveći izazov u karijeri predstavlja joj rad na novom muzejskom postavu čija je izrada u tijeku.
Ljubav prema Poreču, njegovom identitetu i baštini lokalnoj zajednici prenosi brojnim radionicama Društva prijatelja Giostre. Nadahnuće u poslu pronalazi u arhivskim izvorima i ljudima te njihovim pričama o minulim vremenima.
Područje interesa: Poreč, novi vijek, povijest svakodnevice, fotografija.