Djelatnici

Stručno osoblje


Bojan Horvat

kustos Bojan Horvat

Rođen 1986. u Rijeci. 2009. godine završio preddiplomski studij povijesti i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci. 2011. godine završio diplomski studij iz povijesnih znanosti u Padovi sa radom „Talijanski vojnici u Jugoslaviji 1943-1945“. Od 2015. godine je zaposlen u Zavičajnoj muzeju Poreštine kao kustos. Najviše se bavi istraživanjem istarske povijesti 20.st.

Područje interesa: povijest Istre u 19. i 20. stoljeća, lokalni identitet i regionalizam.

Nato nel 1986 a Fiume. Nel 2009 ha conseguito la laurea in storia e storia dell'arte alla Facoltà di Lettere e Filosofia a Fiume. Nel 2011 ha ottenuto la laurea specialistica in storia presso l'Università degli Studi di Padova con la tesi "Soldati italiani in Jugoslavia 1943 - 1945". dal 2015. fa parte del team del Museo. Si occupa prevalentemente di storia istriana del XX secolo.

Aree di interesse: storia dell'Istria nel XIX e XX secolo, identità locale e regionalismo.

Born in 1986. in Rijeka. In 2009 he obtained the BA in History and History of Art at the Faculty of Philosophy in Rijeka and in 2011 the MA in History at the University of Padua with the thesis "Italian soldiers in Yugoslavia 1943 - 1945". He is part of the Museum team from 2015 and works on istrian history of the 20th century.

Areas of interest: Istrian history in the 19th and 20th centuries, local identity and regionalism.